NEDERLANDSE DRONE REGELGEVING 2024

Waar en wanneer mag je een drone wel of niet vliegen?

DRONE REGELS NEDERLAND

Waar te beginnen bij een groots onderwerp als de Nederlandse droneregelgeving. Sinds 31 december 2020 is namelijk de Europese EASA drone regelgeving van kracht. Altans, en hier begint de onduidelijkheid, voor de amateur drone piloten. Voor de professionele partijen gaat deze in op 1 januari 2022 in. In 2021 konden professionele partijen namelijk nog onder hun ROC certificering vliegen. Per  1 januari 2022 gaat dus echt alles en iedereen over op de Europese drone regelgeving. Aangezien veel vragen en regels van de nieuwe regelgeving gebaseerd zijn op de oude regelgeving kan je op deze blog pagina no wel over zowel de oude als de nieuwe regelgeving informatie vinden. 

Om volledig up to date te zijn over de meest actuele verandering in de regelgeving kan je het beste de website van het ministerie IL&T in de gaten houden en de website DroneWatch. Op deze websites kan je wekelijkse updates vinden over de Europese/ Nederlandse drone wetgeving. Daarnaast heeft IL&T zojuist de Drone regelhulp online gezet. Hier kunnen drone piloten die vragen hebben over de wet en regelgeving via een eenvoudige weg meer informatie vinden over wat er wel en niet mag bij hun drone vlucht. bekijk deze Drone regelhulp via onderstaande knop.

DRONE REGELHULP

In de basis is het vliegen van een drone in ieder geval nog steeds toegestaan in 2022. De regelgeving voor drones is in Nederland opgesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport, ook wel bekend als het IL&T. Deze inspectie is in Nederland de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij het gebruik van een drone, officieel benoemd als een RPAS ‘Remotely Piloted Aircraft System’, maakte Nederland voorheen onderscheid tussen particulier en beroepsmatig gebruik. Dit is iets dat met de Europese regelgeving in 2022 zal komen te vervallen. Vanaf dan zal het verschil hem zitten in de mate van risico dat de drone vlucht met zich meebrengt en wordt er bijvoorbeeld vooral naar het gewicht van de drone en de locatie van de vlucht gekeken. Lees op deze pagina alles over de wet en regelgeving die komt kijken bij het vliegen van een drone in het Nederlandse luchtruim in 2023.

NEEM CONTACT OP VOOR
PROFESSIONELE DRONE OPNAMES
IN NEDERLAND

DJI Inspire 3 drone bedrijf

Mocht je opzoek zijn naar een volledig ROC gecertificeerd drone bedrijf dat ook drone vluchten binnen civiele CTR gebieden mag uitvoeren? Dan horen we graag van je! Bij Kiwi Aerial Shots zijn wij namelijk in het bezit van alle benodigde EASA papieren en Europese certificaten om in deze gebieden te mogen vliegen met onze drones. Dus heb je direct een vraag met betrekking tot jouw video productie, neem dan direct contact met ons op. 

DRONE REGEL UPDATES IN 2023 VOOR 2024

De Cx-labels worden verplicht! C0, C1, C2, C3 of een C4 label moet vanaf 1 januari 2024 op je drone aanwezig zijn. Deze labels geven aan in welke categorie (hieronder uigelegd) je je drone mag vliegen. Hieronder een tabel. Zelfbouw drones onder de 250 gram hebben vooralsnog geen label nodig en vliegen gewoon in de Categorie A1.

REMOTE ID

Vanaf 1 januari 2024 moet de drone waarmee je buiten vliegt jouw persoonlijk exploitatienummer uitzenden.  Dit wordt REMOTE ID genoemd en is vanaf 2024 verplicht. Andere burgers of instanties als handhavers of de politie kunnen deze gegevens opvangen en dus zien van wie de drone is die gevlogen wordt. Dit geld voor alle drones in de C1, C2 en C3 label en kan je in je drone instellen. Hoe en waar je dit in je instellingen moet doen lees je op de altijd informatieve website van Drone Watch. Sub 250 gram drones met een C0 label hoeven deze REMOTE ID niet toe te passen. Mocht je drone geen REMOTE ID kunnen uitzenden en is dit wel verplciht, dan zijn er tegenwoordig kleine zend apparaatje op de markt (drone tag) die je kan aanschaffen en aan je drone kan bevestigen. Meer informatie over deze Drone tag lees je hier.

BELANGRIJKE afkortingen DRONE REGELGEVING 2024

 • IL&T: Inspectie Leefomgeving en Transport
 • CTR gebied:  Control Regions
 • RPAS: Remotely Piloted Aircraft System
 • ROC: Rpas Operator Certificate 
 • ROC-light: Rpas Operator Certificate Light
 • NOTAM: Notice to airmen
 • BVI: Bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister
 • S-BVL: Speciaal bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister
 • MTOM: maximale totale massa
 • STS: standaard scenario’s
 • PDRA: Pre-Defined Risk assessment
 • SORA: Specific Operation Risk Assessment
Europese drone regels 2024

EUROPESE DRONE REGELGEVING 2o24

Waar de regelgeving vroeger gebaseerd was op commercieel vs recreatief gebruik van de drone gaat de regelgeving nu om de mate van risico die de dronevlucht heeft. Dit zit hem dan voornamelijk in de locatie maar ook in de drone zelf. Met de Europese drone regelgeving zullen er nu verschillende categorieën komen waarbinnen jouw drone activiteiten zullen plaatsvinden. In de basis zijn er drie categorieën. De Open categorie, de Specific categorie en de Certified categorie. In de basis kan je stellen dat de meeste recreanten in de Open categorie zullen vallen, de huidige ROC houders in de Specific categorie en de Certified categorie is echt voor de drone bedrijven die pakketdiensten en taxi vluchten gaan uitvoeren in de toekomst. Naast de nieuwe verdeling van de categorie zullen zo goed als alle mensen die een drone willen vliegen een brevet moeten halen. Dit is een online theorie examen dat je moet halen en waarna je officieel piloot bent en drones mag vliegen in de categorie waarvoor je geslaagd bent. Deze opleiding kan je in Nederland bij verschillende aanbieders halen. Een van de aanbieders hierin is Drone Flight Academy of bijvoorbeeld de Dutch Drone Academy.

OPEN CATEGORIE

De open categorie is de categorie waar de meeste drone vliegers van Nederland in zullen vallen. Dit zijn veelal de recreanten en de oude ROC-Light houders. De Open categorie is weer onder te verdelen in 3 subcategorieën, A1, A2 en A3.  Valt jouw drone vlucht hierbuiten, dan val je direct in een van de zwaardere categorieën. 

Subcategorie A1: Hierbinnen vallen drones tussen de 250 en 900 gram en vluchten die nauwelijks enig risico met zich meebrengen omdat ze ver van mensen, gebouwen en verboden luchtruim uitgevoerd worden.

Subcategorie A2: Hierbinnen vallen de drones van 900 gram tot 2KG of tot 4KG mits de drone een CE keurmerk heeft. (zie CE Dronewatch artikel) Een drone als de huidige Inspire 2 valt hier dus nog net binnen mits deze een keurmerk heeft. De minimale afstand tot mensen en bebouwing is 50 meter. Toekomstige drones mogen in ‘Slow speed’ mensen tot 5 meter naderen in deze categorie.

Subcategorie A3: Deze categorie is voor de drones tot 25KG. Doordat de drones meer risico met zich mee zal brengen zal je meer afstand tot bebouwing moeten bewaren. Waar je met een kleine drone tot 30 meter afstand van bv een snelweg mag vliegen is dat met dergelijke drones 150 meter tot mensen en gebouwen.

 • Basis regels in de open categorie:
 • Minimaal 16 jaar of ouder
 • Je moet je als piloot registreren als je drones boven de 250 gram vliegt
 • Je moet een theorie cursus halen om piloot te worden.
 • Maximaal tot 120 meter hoogte vliegen
 • Drone moet altijd in direct zicht van de piloot zijn
 • Je mag enkel overdag vliegen
 • Check de GorDrone website om te zien waar je mag vliegen.
 • Je mag niet binnen 3km van een luchthaven vliegen
 • Je moet ten alle tijden buiten het CTR gebied blijven
 • Je mag geen mensen filmen zonder toestemming van hen
 • Je moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben die ook dekt bij schade door drones
Check de website Europeandronecompany.com voor meer informatie en contactpagina’s van alle verschillende Europese Airspace authorities en alle drone no-fly zones.

STAPPENPLAN VOOR jouw DRONEBEWIJS

 1. Is je drone zwaarder dan 250 gram of heeft die een camera? Dan moet je jezelf als drone piloot  registreren. Dat kost €23 en kan op de website van de RDW
 2. Je moet je Exploitatienummer (Operator ID) op je drone aanbrengen bijvoorbeeld doormiddel van een sticker. 
 3. Weegt je drone meer dan 250 gram? Dan zal een Europees drone certificaat moet halen. Welk certificaat jij nodig hebt A1, A2 of A3 hangt af van het gewicht van je drone. Dit certificaat kan bij verschillende aanbieders halen. Bekijk de mogelijkheden en tarieven op de website van de RDW.
 4. De vierde stap is je verzekering. Het is belangrijk dat je aansprakelijkheidsverzekering ook schade door drones dekt.
 5. Je kan je Drone piloot certificaat ook in andere landen halen. Bekijk via onderstaande knop de website van de European drone company en vind per EASA land waar je jouw drone piloot certificaat kan halen. 
EASA drone brevet 2024

Specific categorie

Voor dronevluchten die niet binnen de OPEN categorie vallen is er de specific categorie. Dit zullen dus voornamelijk dronevluchten zijn met zwaardere drones die wel dichter op een weg of mensen/ acteurs willen vliegen. Andere voorbeelden zijn als je hoger dan 120 meter wilt vliegen, de drone buiten het zicht van de piloot wilt vliegen, de drone zwaarder dan 25kg is of in de bebouwde kom een dronevlucht wilt uitvoeren.  Piloten, veelal professionele bedrijven die deze vluchten willen uitvoeren moeten kunnen aantonen dat de risico’s goed kunnen inschatten en middels standaard procedures  en met voldoende mitigerende maatregelen zullen werken. In de huidige regelgeving lijkt dit het meeste op de ROC houders en RPA-L piloten. Deze werken nu nog volgens een ROC handboek waarin ze omschreven hebben staan hoe ze met standaard scenario en risico vluchten omgaan. Deze werkmethode zullen vervolgens goedgekeurd moeten worden door IL&T waarna het bedrijf de gewenste meer risico volle dronevluchten altijd mag uitvoeren.  Binnen deze categorie gelden drie opties omtrent risicobeheersing:

STS. De dronevlucht wordt uitgevoerd middels de nu al bekende standaard scenario’s. Deze scenario zijn vastgelegd door het ministerie en enkel wanneer de dronevlucht geheel binnen dit standaard scenario valt mag de deze operatie worden uitgevoerd. Dit vergt van het dronebedrijf dus een eenmalige goedkeuring van IL&T waarin zij uitleggen hoe zij met deze risico’s om zullen gaan. Op dit moment zijn er slechts twee Standaard scenario bekend maar dit zullen er de komende jaren zeker meer worden.

PDRA Pre-Defined Risk assessment. Hierbij moet het dronebedrijf dat de vlucht wilt uitvoeren eerst een risico analyse maken van de situatie waarin men de drone wilt vliegen waarna men een veiligheidsplan opstelt dat goedgekeurd moet worden door het IL&T. Dit veiligheidsplan is gebaseerd op twee facetten. De GRC (Ground Risk Class)  waarbij de risico’s op de grond vastgesteld moeten worden en de ARC (Air Risk Class) waarbij het risico voor andere luchtruim gebruikers uitgewerkt wordt.  Pas na de goedkeuring van IL&T van deze uniek opgestelde mitigerende mag het bedrijf de dronevlucht uitvoeren.

SORA Specific Operation Risk Assessment. Ook bij een drone vlucht die in deze categorie valt zal het dronebedrijf eerst een aantal ontheffingen moeten aanvragen. Hervoor moet worden omschreven met welke apparatuur gewerkt zal worden en wat de mitigerende maatregelen zijn om de GRC en ARC risico’s te minimaliseren. Aan de hand van deze maatregelen moet vervolgens de SAIL vastgesteld worden, de Specific Assurance and Integrity Levels. Deze levels lopen van level I tot level VI. Afhankelijk van het level stelt het bedrijf de O.S.O. op, de Operation Safety Objectives.  Dit is een omschrijving van de risico’s en de mitigerende maatregelen op basis van de drie belangrijkste elementen: Piloot, machine en organisatie.

Gecertificeerde Inspire 2 livestream drone opnames

DRONE Kaart Nederland (Drone No-Fly Zones)

De zogenoemde CTR gebieden zijn de zones waarin het in de basis niet is toegestaan om te vliegen met een drone. Op de kaart hieronder zie je de Nederlandse CTR zones aangegeven in verschillende kleuren. De verschillende kleuren staan voor de verschillende redenen waarom een gebied drone no-fly zone is. Voor sommige van deze gebieden kunnen ontheffingen worden aangevraagd, afhankelijk van de papieren die je als drone piloot hebt. In de basis kan je stellen dat de gebieden die rood zijn aangegeven de CTR zones waar niet zomaar een ontheffing voor gegeven kan worden. Het is dus duidelijk te zien dat in het overgrote deel van de steden Rotterdam en Amsterdam geen drones gevlogen mogen worden. Dit heeft te maken mat de nabij gelegen internationale vliegvelden maar ook met de hoeveelheid mensen en aaneengesloten bebouwing in deze grote steden. Een andere kleur die enorm opvalt is groen. Dit zijn de Natura2000 gebieden en vallen onder een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 

GO DRONE!

Een belangrijke digitale kaart om de indeling van het nederlandse luchtruim te zien is de website van GO DRONE.  Op deze kaart wordt. Op deze kaart kan je precies zien waar je wel en niet mag vliegen en wordt ook helder uitgelegd waarom je hier niet mag vliegen. Van GoDrone is ook een App beschikbaar die je als drone gebruiker moet hebben en waar je als professionele gebruiker ook je vluchten in moet aanmelden. 

KLIK VOOR EEN VERGROTING 

Als je echt wilt inzoomen op een specifiek gebied kan je het beste kijken op de website van het Ministerie via onderstaande link:

CE keurmerk voor drones

Voor drone vluchten in de Specific categorie zullen de drones een nog op te stellen nieuw CE keurmerk moeten hebben als onderdeel van de mitigerende maatregelen. Dit is een beetje zoals dit eerder in Nederland met de ROC gekeurde drones werkte maar nu zal dit Europees bepaald worden middels een nieuw C5 en C6 keurmerk. Lees een zeer uitgebreid artikel hierover op de website van DroneWatch

DE OUDE ROC & ROC-LIGHT DREONE REGELS

Zoals aangeven was 2021 een transitie jaar waarin professionele drone bedrijven  in Nederland nog onder de oude Nederlandse drone wetgeving konden vliegen. De 100% overgang naar de Europese drone regelgeving zal pas in 2022 plaatsvinden. Wel moet de Nederlandse overheid alles op orde hebben tegen 1 januari 2022 en alle aanvragen voor overzetting van bijvoorbeeld ROC bedrijfspapieren en RPA-L drone piloten verwerkt hebben naar de nieuwe regelgeving. 

Amsterdam CTR gebied voor drone openames

Recreatief VS Commercieel gebruik

Het verschil tussen deze twee is duidelijk. Commercieel drone gebruik is wanneer je geld verdient met het maken van de vluchten. Dit geld voor drones die gevlogen worden voor videos, fotografie of bijvoorbeeld voor industriële inspecties. Als je een drone recreatief wilt gebruiken kun je in principe een drone kopen en vliegen. Het enige belangrijke is dat de MTOM (totale gewicht van de drone) niet meer dan 4KG mag zijn. Verder dien je je aan onderstaande regels te houden. 

ROC & ROC-Light licentie

Wanneer je commerciële vluchten wilt gaan maken komt er wel iets meer bij kijken dan bij het recreatieve gebruik van een drone. Zo dien je jezelf als piloot te certificeren en ook de drone die je vliegt moet volledig gecertificeerd worden. De certificering voor de piloot betekend dat deze een opleiding moet doen om je diploma te halen. Dit kan een ROC of ROC-Light diploma zijn waarin het verschil hem vooral in het gewicht dat je vervolgens mag vliegen zit. Het ROC-Licht certificaat is voor drones t/m 4KG en een ROC certificaat geldt voor drones t/m 150KG. De opleiding die je moet doen en wat daar bij komt kijken is een blog op zich en laat ik voor hier achterwege. Wel kan ik benoemen dat de kosten voor de verschillende opleidingen aanzienlijk verschillen. Zo kan je voor een ROC-Light certificaat zo’n €1500 rekenen en voor een ROC certificaat moet je rekening houden met een investering van €15.000 euro. Dit heeft er ook mee te maken dat de drone zelf gecertificeerd moet worden wat betekend dat het IL&T er naar kijkt en bepaald of de drone veilig is voor het Nederlandse luchtruim.

DJI drone controler OPEN categorie

PARTICULIER DRONE GEBRUIk 2020

 • De drone mag maximaal 4KG wegen
 • Minimaal 50 meter (horizontaal) afstand tot gebouwen, wegen, bruggen, spoorlijnen, havens, waterwegen, etc.
 • Minimaal 150 meter (horizontaal) afstand tot mensen en mensenmassa’s.
 • Maximaal 120 meter hoogte.
 • Niet binnen CTR (Controlled Traffic Region) vliegen. Zie hieronder de kaart van Nederland met CTR zones.
 • Minimaal 3km afstand tot militaire en kleine vliegvelden.
 • Alleen vliegen gedurende de daglichtperiode. (UMT)
 • Wanneer er op een weg minder dan 60km/pu word gereden geldt een minimale horizontale afstand van 50 meter. Bij wegen harder dan 60km/pu geldt een minimale horizontale afstand van 150 meter.

commercieel drone gebruik 2020

Drones van 1 tot 4kg (ROC-Light):
 • Vergunning van het IL&T
 • Maximaal 4kg
 • Niet binnen CTR gebieden vliegen.
 • Drone moet worden geregistreerd.
 • Minimaal 50 meter afstand tot gebouwen, wegen, waterwegen en mensenmassa’s.
 • Maximaal 50 meter hoogte.
 • Maximaal 40 meter hoogte binnen militair laagvlieggebied (observator verplicht). 
 • Maximaal 100m horizontale LOS (line of sight) afstand tussen piloot en drone.
 • In het bezit van een ROC-light certificaat.
 • Geldige zakelijke WA verzekering.
 • Toetsing van bekwaamheid vliegen RPA (Remote Piloted Aircraft)
 • 3 km afstand tot kleine en militaire vliegvelden. Mits er geen bezwaar is van de toezichthouder.
 • Alleen vliegen tijdens de daglicht periode, 15 min voor en na zon’s op- en ondergang. (UMT)
Drones van 4kg tot 150kg (ROC):
 • Vergunning van het IL&T
 • Maximaal 150kg
 • Niet binnen CTR gebieden vliegen, behalve in de buitenste ring tot 45 meter hoogte. Andere ontheffingen mogelijk. 
 • Drone moet worden geregistreerd.
 • Minimaal 25 meter afstand tot gebouwen, wegen, waterwegen en mensenmassa’s. (ontheffing mogelijk)
 • Maximaal 120 meter hoogte. (ontheffing mogelijk)
 • Maximaal 500m horizontale LOS (line of sight) afstand tussen piloot en drone.
 • Diverse ontheffingen, rapporten en certificaten zijn benodigd. 
 • Geldige zakelijke WA verzekering.
 • 3 km afstand tot kleine en militaire vliegvelden. Mits er geen bezwaar is van de toezichthouder.
 • Alleen vliegen tijdens de daglicht periode, 15 min voor en na zon’s op- en ondergang. (UMT)
 • NOTAM (Notice to Airmen)
Specific drone opnames 2022

onduidelijkheden in de drone regelgeving

Met regels en wetten komen er altijd onduidelijkheden en uitzonderingen. Zeker omdat drones nog steeds een relatief nieuw fenomeen zijn voor de wetgeving zijn er nog altijd veel onduidelijkheden en zeg maar gerust fouten in de wetgeving. Hoe kan je bijvoorbeeld een drone veilig laten opstijgen als de officiële regel is dat je met een drone 150 meter afstand tot mensen moet houden? Moet je als piloot dan op 150 meter afstand blijven? Ook leiden termen als ‘objecten’ voor veel onduidelijkheid, want wat is een object? is niet alles een object? Al deze regels maken het dat ook de handhaving voor veel problemen zorgt en dat het natuurlijk het makkelijkst is om te zeggen dat er simpelweg niet gevlogen mag worden op een bepaalde locatie. Maar ook het ontzeggen van vluchtgebieden brengt onduidelijkheden met zich mee. Zo gaan gemeentes zeggen dat er in gebieden wel of niet gevlogen kan worden, echter hebben zij niets over het luchtruim te zeggen. Dit geld bijvoorbeeld ook voor de natura2000 gebieden. Hier mag je volgens de letter van de wet niet opstijgen met een drone maar je mag er wel vliegen want het natuurgebied bevind zich officieel niet in het luchtruim.

Europese drone regelgeving 2022

Europese DRONE WETGEVING 2020

Per juni 2020 komt er als het goed is een nieuwe Europese wetgeving wat betreft het vliegen van drones. Dit gaat de nodige gevolgen hebben voor zowel particulier als recreatief drone gebruik. Voor de laatste stand van zaken omtrent deze nieuwe wetgeving kan je het best onderstaande website in de gaten houden. Men verwacht dat deze regels in Q1 van 2019 bekend worden gemaakt en een half jaar later zullen worden ingevoerd. Ook zal er een overgangstermijn van 2 jaar worden toegepast. Hoe het er nu naar uitziet zal de Europese wetgeving een nieuwe verdeling in gebruikers krijgen die er als volgt uitziet:

De Europese drone regels worden opgedeeld in regels voor 3 categorieën, gebaseerd op risico’s voor derden op de grond en in de lucht:

 1.  open categorie – laag risico
 2.  specific categorie – medium risico
 3.  certified categorie – hoog risico

Ad 1. In de open categorie vallen waarschijnlijk de recreatief of beroepsmatig bestuurde drones met een massa van > 250 gram < 4 kg. De bestuurders daarvan moeten waarschijnlijk beschikken over een ’theoriecertificaat’. Dat is waarschijnlijk vergelijkbaar met het huidige NL theoriecertificaat voor minidrones. Verwacht wordt dat het (ongekwalificeerde) NL mini drone theoriecertificaat kan worden omgezet naar een Europees document of zonder omzetting als geldig wordt beschouwd.

Dat geldt dus ook voor degenen die met een micro drone (max 1 kg) vliegen en daarvoor ontheffing hebben (in een ROC light vergunning). Die hebben dus ruim 2 jaar de tijd om alsnog dat theoriecertificaat te behalen. Dit certificaat is alleen nodig als men wil vliegen buiten een modelvliegveld.

Ad 2. In de specific categorie vallen de beroepsmatig bestuurde drones met een risico dat groter is dan dat in de open categorie, bijvoorbeeld de vluchten waarvoor nu een ROC nodig is. Bijvoorbeeld als de drone zwaarder is dan 4 kg.

Ad 3. De volgende dronevluchten kunnen worden geclassificeerd in de certified categorie.  Men komt in de categorie certified als uit de risicoanalyse blijkt dat het risico van de voorgenomen vlucht zodanig is dat dit alleen gemitigeerd kan worden door de certificatie van de bestuurder, de drone met grondstation en de organisatie (operator). Dat is bijvoorbeeld het geval bij:
1.  vluchten met drones
     a.  waarmee mensen worden vervoerd, of
   b. gevaarlijke goederen waarbij een crash een hoog risico kan ontstaan voor derden 

2.  vluchten met grote of complexe drones:
     a. nagenoeg voortdurend boven mensenmenigten,
     b. buiten zichtafstand (BVLOS), of
     c. in een gedeelte van het luchtruim waar ook veel ander luchtverkeer aanwezig is.

Nederlandse Drone regelgeving

VRAGEN EN CONTACT

Voor meer informatie kan je het beste nog even kijken op de site van het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat. Ben je naast de regelgeving ook opzoek naar gecertificeerde drone piloot voor commerciële filmopnames dan kan je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Ook op de rest van onze Kiwi website vind je meer informatie over de drone services die we verlenen en de professionele en volledig gecertificeerde apparatuur waarmee we werken.

Officiële informatie: www.Ilent.nl/onderwerpen/drones

Het laatste officiële drone nieuws: www.ilent.nl/onderwerpen/drones/nieuws 

DISCLAIMER

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden verleend. Ook kan het zijn dat er nieuwe wetten en regels zijn ingevoerd die niet genoemd worden op deze pagina.