Kiwi Aerial Shots

DRONE REGELGEVING 2020

NEDERLANDSE DRONE REGELGEVING

Waar en wanneer mag je een drone wel of niet vliegen?

Inleiding

Om te beginnen bij het begin. Het vliegen van een drone is toegestaan in Nederland. Echter gelden er wel enkele regels die zijn opgesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport, ook wel bekend als het IL&T. Deze inspectie is in Nederland de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij het gebruik van een drone, officieel gezien een RPAS ‘Remotely Piloted Aircraft System’, maakt Nederland duidelijk onderscheid tussen particulier en beroepsmatig gebruik. Lees op deze pagina alles over de wet en regelgeving die komt kijken bij het vliegen van een drone in het Nederlandse luchtruim.

NEEM CONTACT OP VOOR
PROFESSIONELE DRONE OPNAMES IN NEDERLAND!

Mocht je opzoek zijn naar een volledig ROC gecertificeerd drone bedrijf dat ook drone vluchten binnen civiele CTR gebieden mag uitvoeren? Dan horen we graag van je! Bij Kiwi Aerial Shots zijn wij namelijk in het bezit van alle benodigde ROC papieren en RPA-L certificaten om in deze gebieden te mogen vliegen met onze drones.. Dus heb je direct een vraag met betrekking tot jouw video productie, neem dan direct contact met ons op. 

De basis drone regels

Buiten het feit of de drone recreatief of commercieel gevlogen wordt zijn er  basisregels die ten alle tijden van toepassing zijn. Het verschil in recreatief of commercieel gebruik zit hem vervolgens in de mate waarin men zich aan de regels moet houden. Daarnaast heb je voor commercieel drone gebruik de nodige licenties en vergunningen nodig waar later op deze pagina op in zal worden gegaan. De basis regels:

 • Drones mogen niet in binnen de aangegeven CTR zones vliegen
 • Drones mogen enkel overdag gevlogen worden
 • Altijd een veilige afstand houden tot mensen
 • Drones mogen maar tot een bepaalde hoogte
 • Veilige afstand houden tot (water)wegen, spoorlijnen en bebouwing
 • Veilige afstand houden tot vliegvelden, militaire oefen- en laagvlieg-gebieden
 • Natura2000 gebieden zijn verboden om te vliegen
 • De drone dient ten alle tijden in het zicht van de piloot te blijven
 • Een drone dient ten alle tijden aan alle andere luchtvaartuigen voorrang te geven

Verder op deze pagina wordt specifieker ingegaan op de exacte afstanden waaraan c recreatieve en commerciële drone gebruikers  zich moet houden bij het vliegen van een drone. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, onduidelijkheden en ontheffingen mogelijk en ook dit komt later op de pagina aan bod. 

VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN in de DRONE regelgeving

 • IL&T: Inspectie Leefomgeving en Transport
 • CTR gebied:  Control Regions
 • RPAS: Remotely Piloted Aircraft System
 • ROC: Rpas Operator Certificate 
 • ROC-light: Rpas Operator Certificate Light
 • NOTAM: Notice to airmen
 • BVI: Bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister
 • S-BVL: Speciaal bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister
 • MTOM: maximale totale massa
drone blog header

CTR Kaart Nederland 2020 (Drone No-Fly Zones)

De zogenoemde CTR gebieden zijn de zones waarin het in de basis niet is toegestaan om te vliegen met een drone. Op de kaart hieronder zie je de Nederlandse CTR zones aangegeven in verschillende kleuren. De verschillende kleuren staan voor de verschillende redenen waarom een gebied drone no-fly zone is. Voor sommige van deze gebieden kunnen ontheffingen worden aangevraagd, afhankelijk van de papieren die je als drone piloot hebt. In de basis kan je stellen dat de gebieden die rood zijn aangegeven de CTR zones waar nooit een ontheffing voor gegeven kan worden. Het is dus duidelijk te zien dat in grote steden als Rotterdam en Amsterdam geen drones gevlogen mogen worden. Dit heeft te maken mat de nabij gelegen internationale vliegvelden maar ook met de hoeveelheid mensen en aaneengesloten bebouwing in deze grote steden. Een andere kleur die enorm opvalt is groen. Dit zijn de Natura2000 gebieden en vallen onder een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 

Drone vluchten UITVOEREN binnen CTR gebied

Bij Kiwi Aerial Shots hebben we de papieren en certificaten om volledig legaal drone opnames uit te voeren in deze CTR gebieden. Meer informatie over deze specifieke delen van het luchtruim vind je op onze CTR blog pagina. Hier lees je meer over de CTR gebieden van Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Uiteraard kan je ook direct contact met ons opnemen en vertellen we je direct meer adhv jouw specifieke wensen.

KLIK VOOR EEN VERGROTING 

Als je echt wilt inzoomen op een specifieke drone zone kan je het beste kijken op de website van Ministerie via onderstaande link:

Drone Aeret kaart

Een andere digitale kaart die naast de CTR dronekaart van het ministerie gebruikt kan worden om te zien wat de drone regelgeving is is de Drone Aeret kaart.  Deze kaart wordt iets minder up to date gehouden als de kaart van het ministerie maar geeft specifieker aan waarom er in bepaalde gebieden niet gevlogen mag worden en wat de regels / uitzonderingen zijn voor commerciële ROC-Light vs ROC drone vluchten.

Matrice 600 drone

Recreatief VS Commercieel gebruik

Het verschil tussen deze twee is duidelijk. Commercieel drone gebruik is wanneer je geld verdient met het maken van de vluchten. Dit geld voor drones die gevlogen worden voor videos, fotografie of bijvoorbeeld voor industriële inspecties. Als je een drone recreatief wilt gebruiken kun je in principe een drone kopen en vliegen. Het enige belangrijke is dat de MTOM (totale gewicht van de drone) niet meer dan 4KG mag zijn. Verder dien je je aan onderstaande regels te houden. 

ROC & ROC-Light licentie

Wanneer je commerciële vluchten wilt gaan maken komt er wel iets meer bij kijken dan bij het recreatieve gebruik van een drone. Zo dien je jezelf als piloot te certificeren en ook de drone die je vliegt moet volledig gecertificeerd worden. De certificering voor de piloot betekend dat deze een opleiding moet doen om je diploma te halen. Dit kan een ROC of ROC-Light diploma zijn waarin het verschil hem vooral in het gewicht dat je vervolgens mag vliegen zit. Het ROC-Licht certificaat is voor drones t/m 4KG en een ROC certificaat geldt voor drones t/m 150KG. De opleiding die je moet doen en wat daar bij komt kijken is een blog op zich en laat ik voor hier achterwege. Wel kan ik benoemen dat de kosten voor de verschillende opleidingen aanzienlijk verschillen. Zo kan je voor een ROC-Light certificaat zo’n €1500 rekenen en voor een ROC certificaat moet je rekening houden met een investering van €15.000 euro. Dit heeft er ook mee te maken dat de drone zelf gecertificeerd moet worden wat betekend dat het IL&T er naar kijkt en bepaald of de drone veilig is voor het Nederlandse luchtruim.

REGELS VOOR PARTICULIER DRONE GEBRUIk 2020

 • De drone mag maximaal 4KG wegen
 • Minimaal 50 meter (horizontaal) afstand tot gebouwen, wegen, bruggen, spoorlijnen, havens, waterwegen, etc.
 • Minimaal 150 meter (horizontaal) afstand tot mensen en mensenmassa’s.
 • Maximaal 120 meter hoogte.
 • Niet binnen CTR (Controlled Traffic Region) vliegen. Zie hieronder de kaart van Nederland met CTR zones.
 • Minimaal 3km afstand tot militaire en kleine vliegvelden.
 • Alleen vliegen gedurende de daglichtperiode. (UMT)
 • Wanneer er op een weg minder dan 60km/pu word gereden geldt een minimale horizontale afstand van 50 meter. Bij wegen harder dan 60km/pu geldt een minimale horizontale afstand van 150 meter.

REGELS commercieel drone gebruik 2020

Drones van 1 tot 4kg (ROC-Light):
 • Vergunning van het IL&T
 • Maximaal 4kg
 • Niet binnen CTR gebieden vliegen.
 • Drone moet worden geregistreerd.
 • Minimaal 50 meter afstand tot gebouwen, wegen, waterwegen en mensenmassa’s.
 • Maximaal 50 meter hoogte.
 • Maximaal 40 meter hoogte binnen militair laagvlieggebied (observator verplicht). 
 • Maximaal 100m horizontale LOS (line of sight) afstand tussen piloot en drone.
 • In het bezit van een ROC-light certificaat.
 • Geldige zakelijke WA verzekering.
 • Toetsing van bekwaamheid vliegen RPA (Remote Piloted Aircraft)
 • 3 km afstand tot kleine en militaire vliegvelden. Mits er geen bezwaar is van de toezichthouder.
 • Alleen vliegen tijdens de daglicht periode, 15 min voor en na zon’s op- en ondergang. (UMT)
Drones van 4kg tot 150kg (ROC):
 • Vergunning van het IL&T
 • Maximaal 150kg
 • Niet binnen CTR gebieden vliegen, behalve in de buitenste ring tot 45 meter hoogte. Andere ontheffingen mogelijk. 
 • Drone moet worden geregistreerd.
 • Minimaal 25 meter afstand tot gebouwen, wegen, waterwegen en mensenmassa’s. (ontheffing mogelijk)
 • Maximaal 120 meter hoogte. (ontheffing mogelijk)
 • Maximaal 500m horizontale LOS (line of sight) afstand tussen piloot en drone.
 • Diverse ontheffingen, rapporten en certificaten zijn benodigd. 
 • Geldige zakelijke WA verzekering.
 • 3 km afstand tot kleine en militaire vliegvelden. Mits er geen bezwaar is van de toezichthouder.
 • Alleen vliegen tijdens de daglicht periode, 15 min voor en na zon’s op- en ondergang. (UMT)
 • NOTAM (Notice to Airmen)
Drone inspectie

onduidelijkheden in de drone regelgeving

Met regels en wetten komen er altijd onduidelijkheden en uitzonderingen. Zeker omdat drones nog steeds een relatief nieuw fenomeen zijn voor de wetgeving zijn er nog altijd veel onduidelijkheden en zeg maar gerust fouten in de wetgeving. Hoe kan je bijvoorbeeld een drone veilig laten opstijgen als de officiële regel is dat je met een drone 150 meter afstand tot mensen moet houden? Moet je als piloot dan op 150 meter afstand blijven? Ook leiden termen als ‘objecten’ voor veel onduidelijkheid, want wat is een object? is niet alles een object? Al deze regels maken het dat ook de handhaving voor veel problemen zorgt en dat het natuurlijk het makkelijkst is om te zeggen dat er simpelweg niet gevlogen mag worden op een bepaalde locatie. Maar ook het ontzeggen van vluchtgebieden brengt onduidelijkheden met zich mee. Zo gaan gemeentes zeggen dat er in gebieden wel of niet gevlogen kan worden, echter hebben zij niets over het luchtruim te zeggen. Dit geld bijvoorbeeld ook voor de natura2000 gebieden. Hier mag je volgens de letter van de wet niet opstijgen met een drone maar je mag er wel vliegen want het natuurgebied bevind zich officieel niet in het luchtruim.

Europese DRONE WETGEVING 2020

Per juni 2020 komt er als het goed is een nieuwe Europese wetgeving wat betreft het vliegen van drones. Dit gaat de nodige gevolgen hebben voor zowel particulier als recreatief drone gebruik. Voor de laatste stand van zaken omtrent deze nieuwe wetgeving kan je het best onderstaande website in de gaten houden. Men verwacht dat deze regels in Q1 van 2019 bekend worden gemaakt en een half jaar later zullen worden ingevoerd. Ook zal er een overgangstermijn van 2 jaar worden toegepast. Hoe het er nu naar uitziet zal de Europese wetgeving een nieuwe verdeling in gebruikers krijgen die er als volgt uitziet:

De Europese drone regels worden opgedeeld in regels voor 3 categorieën, gebaseerd op risico’s voor derden op de grond en in de lucht:

 1.  open categorie – laag risico
 2.  specific categorie – medium risico
 3.  certified categorie – hoog risico

Ad 1. In de open categorie vallen waarschijnlijk de recreatief of beroepsmatig bestuurde drones met een massa van > 250 gram < 4 kg. De bestuurders daarvan moeten waarschijnlijk beschikken over een ‘theoriecertificaat’. Dat is waarschijnlijk vergelijkbaar met het huidige NL theoriecertificaat voor minidrones. Verwacht wordt dat het (ongekwalificeerde) NL mini drone theoriecertificaat kan worden omgezet naar een Europees document of zonder omzetting als geldig wordt beschouwd.

Dat geldt dus ook voor degenen die met een micro drone (max 1 kg) vliegen en daarvoor ontheffing hebben (in een ROC light vergunning). Die hebben dus ruim 2 jaar de tijd om alsnog dat theoriecertificaat te behalen. Dit certificaat is alleen nodig als men wil vliegen buiten een modelvliegveld.

Ad 2. In de specific categorie vallen de beroepsmatig bestuurde drones met een risico dat groter is dan dat in de open categorie, bijvoorbeeld de vluchten waarvoor nu een ROC nodig is. Bijvoorbeeld als de drone zwaarder is dan 4 kg.

Ad 3. De volgende dronevluchten kunnen worden geclassificeerd in de certified categorie.  Men komt in de categorie certified als uit de risicoanalyse blijkt dat het risico van de voorgenomen vlucht zodanig is dat dit alleen gemitigeerd kan worden door de certificatie van de bestuurder, de drone met grondstation en de organisatie (operator). Dat is bijvoorbeeld het geval bij:
1.  vluchten met drones
     a.  waarmee mensen worden vervoerd, of
   b. gevaarlijke goederen waarbij een crash een hoog risico kan ontstaan voor derden 

2.  vluchten met grote of complexe drones:
     a. nagenoeg voortdurend boven mensenmenigten,
     b. buiten zichtafstand (BVLOS), of
     c. in een gedeelte van het luchtruim waar ook veel ander luchtverkeer aanwezig is.

Nederlandse Drone regelgeving

VRAGEN EN CONTACT

Voor meer informatie kan je het beste nog even kijken op de site van het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat. Ben je naast de regelgeving ook opzoek naar gecertificeerde drone piloot voor commerciële filmopnames dan kan je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Ook op de rest van onze Kiwi website vind je meer informatie over de drone services die we verlenen en de professionele en volledig gecertificeerde apparatuur waarmee we werken.

Officiële informatie: www.Ilent.nl/onderwerpen/drones

Het laatste officiële drone nieuws: www.ilent.nl/onderwerpen/drones/nieuws 

DISCLAIMER

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden verleend. Ook kan het zijn dat er nieuwe wetten en regels zijn ingevoerd die niet genoemd worden op deze pagina.